Предимства

  • Непосредствена близост до 32 СОУ „Св. Климент Охридски“ и 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“
  • Логопед
  • Собствен паркинг с възможност за временно паркиране, необходимо за взимане или водене на детето от родителя
  • Голям вътрешен двор – за отмора и игри
  • Собствена спортна зала за провеждане на различни спортни занятия
  • Ресторант с възможност за осигуряване на обяд на детето
  • Видеонаблюдение и охрана
  • Модерно обзаведени зали
  • Висококвалифицирани педагози  – с опит , отношение и разбиране към децата
  • Регулярна обратна връзка родител – преподавател