Защо да избера Интеракадеми?

Защо да изберете Образователен център „ИНТЕРАКАДЕМИ“ за вашето дете?

  • Всички наши учители са квалифицирани преподаватели и имат опит в работа с деца.
  • Малкият брой на децата в групите прави възможен индивидуалния подход към всяко от тях.
  • Ние внимателно проследяваме напредъка на вашето дете и поддържаме тясна връзка с вас на всеки етап от обучението.
  • В нашите часове децата не само изучават английски език, но и се запознават с културата и традициите на Великобритания.
  • Част от нашата учебна програма са арт ателиета, където вашият ученик ще развива таланта и креативността си.
  • Ние ще организираме тържества за Коледа и за края на учебната година. Вярваме, че по този начин изграждаме в децата чувство за принадлежност към нашата институция, а също така и им даваме възможност да покажат пред своите близки и приятели какво сме постигнали.
  • Осигуряваме за вашето дете ресторант, вътрешен двор, сигурност чрез пропусквателен режим, както и временно паркиране до пет минути за ваше улеснение.