Образователен център "ИНТЕРАКАДЕМИ"

На 18.06.2018г. "НМН-2016" ЕООД стартира проект "Възможности за професионална и социална интеграция в НМН-2016 ЕООД", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.